You are here

Otomasyonlu Konteyner Elleçleme

 

Uygulamalı olarak sahada kanıtlanmış

Konecranes'in otomasyonlu konteyner elleçleme yaklaşımı, sahadan edindiği deneyim ile gerçekleştirilen konteyner vinci tasarımı ve işletimi üzerine inşa edilmiştir. Yaklaşımımız pragmatik ve proaktiftir. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetler sırasında edindiğimiz deneyimler ile sürekli yeni otomasyon teknolojileri geliştiriyoruz.

Yeni inşa edilen tesisler ve mevcut tesisler

Otomasyon yaklaşımımız, yeni inşa edilecek terminalleri, mevcut terminalleri ve güçlendirilebilir otomasyon sistemlerini kapsar. Dünya çapında, hem Otomatik RMG hem de Otomatik RTG sistemleri tedarik eden tek üreticiyiz. Otomasyonlu RTG sistemimiz, dünyanın önde gelen bazı konteyner terminallerinde sahada kendini kanıtlamış Otomasyonlu RMG sistemimiz baz alınarak geliştirilmiştir.

Tam otomasyona giden yol

Konecranes ile, RTG bazlı konteyner terminalinizin operasyonlarını adım adım ve blok blok, tam otomasyona taşıyabilirsiniz. Vinçlerinizi, elektrik sistemi iyileştirmelerini de içeren operatör desteği özellikleriyle güçlendirebilirsiniz.