You are here

Hidroelektrik enerji santrali vinçleri

Hidroelektrik enerji santrallerinde, bir su rezervinin önünü kapatarak ve ardından bir veya daha fazla su türbininden suyu salarak hidroelektrik enerjisi üretmek amacıyla barajlar kullanır. Türbinler, yukarıdaki su seviyesi ile aşağıdaki seviye arasındaki potansiyel enerji farkından sağlanan enerjiden elektrik üreten jeneratörlere bağlıdır.

1000 tona kadar kaldırma kapasiteleri olan hidroelektrik enerji santrali vinçleri ve 1 ila 80 ton arası kapasiteye sahip bakım ve atölye vinçleri sunuyoruz.

Boşaltma kanalı geçidi portal vinci

Üst boşaltma kanalı geçidi vinci, geçitleri kaldırır ve bazı uygulamalarda, geçidin önündeki birikintiyi de temizler. Ayrıca, barajdaki ekipman için bakım vinci işlevi de görür.

Türbin alanı vinci

Türbin alanı vinci, türbini ve diğer enerji merkezi ekipmanlarını monte etmek için ve aynı zamanda bakım işlemleri için kullanılır.

Boşaltma kanalı geçidi portal vinci

Alt boşaltma kanalı geçidi vinci, geçitleri kaldırır.

Diğer uygulamalar arasında aşağıdakiler sayılabilir:

  • Çıkış borusu portal vinci
  • Bakım atölyesi kaldırma tertibatları ve pergel vinçleri
  • Bakım alanı kaldırma tertibatları
  • Giriş kapağı portal vinci
  • Rüzgar santrali kaldırma tertibatı