You are here

Termal enerji vinçleri

Bir termal enerji santralinde, suyun buhara dönüştürülmesi amacıyla kazanın ısıtılması için kömür veya petrol kullanılır. Buhar, jeneratöre bağlı türbini döndürmek için kullanılır. Türbin döndüğünde elektrik üretilir ve jeneratör tarafından yüksek gerilim hatlarına aktarılır, daha sonra da yüksek gerilimli elektrik hatlarından tüketicilere temin edilir. 

Bazı termal enerji santrallerinde türbini döndürmek için doğalgaz da kullanılır. Gaz ateşlenir ve yakılır; ısı, türbini döndüren bir basınç oluşturur.

Konecranes, her tür termal enerji santrali için türbin alanı vinçleri, kazan dairesi vinçleri ve kaldırma tertibatları, bakım ve atölye vinçleri ve kaldırma tertibatları tedarik etmektedir.