You are here

AŞIRI YÜK - TEKERLEK YÜKÜ, ARABA

AŞIRI YÜK - Nominal yükten daha büyük olan kanca yükü.

BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI - Bir tambur ya da çıkrığın ortasından,  tambur ya da çıkrığın çevresinden geçen halatın ortasına olan mesafe.

FİŞ - Motor dönüşü durdurulmadan önce motor hattı voltaj polaritesi ya da faz sekansını ters çevirecek şekilde bir denetleyicinin çalıştırılması ve böylece geciktirici bir kuvvet olarak çalışan ters bir torkun üretilmesidir.

PLUGGING RÖLESİ - Bir alternatif akım motorunun motor ikincil devresinde akımı algılayan bir köprü ya da gezici araba kontrol panelinde kullanılan ve motor dönüşü durana dek ilk kontrol noktasına motorun ters torkunu sınırlayan bir akım rölesi. Bir doğrudan akım kontrol panelinde, röle motor armatüründe bir patentli algılama devresi kurarak benzer işlevi yerine getirir. (Bazı durumlarda bir anti-plugging rölesi adı verilir.)

RAY, KÖPRÜ - Üzerine gezici arabanın hareket ettiği köprü kirişleri ile desteklenen yol.

RAY, ÇALIŞMA YOLU - Üzerinde vincin hareket ettiği çalışma yolu kirişleriyle desteklenen yol.

SAĞ UÇ - Vincin tahrik kirişi tarafına bakılırken oluşan görüntüleyicinin açıklık orta çizgisinin sağında olan parçalarına ya da boyutlarına bir referans.

İKİNCİL VOLTAJ - Nominal voltaj ana (statör) sargıya uygulandığında, kayma halkalarından ölçülen sarım-rotordaki (kayma halkası) rotorun endüklenen açık devre voltajı.

MİL, ÇAPRAZ (KARELEME MİLİ) (TAHRİK MİLİ) - Köprünün uzunluğunu artıran miller, torku motordan köprünün her bir ucundaki tekerleğe iletmekte kullanılırlar.

YANDAN ÇEKİŞ - Halatlar dikey kullanılmadığından kaldırma halatının bir kısmı yatay hareket eder.

AÇIKLIK - Çalışma yolu raylarının ortasındaki yatay mesafe.

YAY GERİ DÖNÜŞÜ - Operatör tarafından serbest bırakıldığında ünitenin otomatik geri dönmesini sağlayan manuel bir denetleyicide, ana şalterde ya da düğmede kullanılan bir cihaz.

TORK, KİLİTLEMELİ-ROTOR - Nominal voltaj nominal frekansta uygulanırken rotorun tüm açısal konumları için durağan vaziyetteyken bir kafes ızgaralı motorun üreteceği minimum tork. Sarım-rotor (kayma halkası) motorlarda kullanılmaz.

TORK, MOTOR ARIZASI - Hızda ani bir düşme olmadan nominal frekansta uygulanan nominal voltaj ile bir kafes ızgaralı ya da sarım-rotorlu (kayma halkası) motorun üreteceği maksimum tork.

TORK, MOTOR TAM YÜKÜ - Nominal tam yüklü hızda nominal beygir gücünü üretmesi için bir elektrik motorunun (A.C. ya da D.C.) ürettiği tork.

TORK, MOTOR ÇEKME - Durağan konumdan kopma torkunun olduğu hıza kadar hızlanma süresince kafes ızgaralı sarım-rotorlu (kayma halkası) motorun ürettiği minimum tork. %8 ya da daha yüksek kayması olan kafes ızgaralı motorlarda, çekme torku, kopma torku ve çalıştırma torku eşittir ve sıfır hızda meydana gelir.

İKİ-BLOKLAMA - Yük bloğu ile üst blok ya da gezici arabanın diğer kısmı arasında kazayla bir fiziksel temas.

GÖVDE LEVHASI - Üst ve alt flanşları ya da bir kirişin kapak plakalarını bağlayan dikey plakalar.

DİNGİL UZAKLIĞI - Raya paralel ölçülen köprünün ya da gezici arabanın en dış tekerleklerinin merkezleri arasındaki mesafe.

TEKERLEK YÜKÜ, KÖPRÜ - Gezici araba maksimum yükleme verecek şekilde köprüye konumlandırılarak nominal yük, gezici araba ağırlığı ve köprü ağırlığının toplamı ile herhangi bir köprü tekerleğinde üretilen dikey kuvvet (darbesiz).

TEKERLEK YÜKÜ, GEZİCİ ARABA - Nominal yük ile gezici arabanın ağırlığının toplanması ile üretilen dikey kuvvet (darbesiz).