You are here

KİRİŞ, KÖPRÜ - YARDIMCI YOL

KİRİŞ, KÖPRÜ - Gezici arabayı destekleyen vincin ana yatay kirişleri başlık kirişleri tarafından desteklenir ve çalışma yoluna diktir.

KİRİŞ, TAHRİK (KİRİŞ "A"/”G1”) - Köprü motoru ve dişli kutusunun takıldığı köprü kirişi. Her kirişinde tahrik olan vinçlerde, kontrol panelleri ve/veya kabin kirişe takılır.

KİRİŞ, AVARE (KİRİŞ "B”/”G2”) - Köprü tahriğinin takılı olmadığı fakat genellikle köprü iletkenlerini taşıyan köprü kirişi.

KİRİŞ, ÇALIŞMA YOLU - Bina kolonlarına takılan yatay bir kirişKİRİŞ, Yardımcı (DIŞ DESTEK)- Yüklemelere neden olabilecek torsiyonel kuvvetleri azaltmak amacıyla patika, kontrol panelleri, operatör kabini, vb.'ni desteklemeye yarayan köprü kirişlerine paralel konumlu düz ya da kafes yapılı ilave bir kiriş.

KALDIRMA TERTİBATI, YARDIMCI - Ana kaldırma tertibatına göre hafif yükleri daha yüksek hızlarda kaldırmak için tasarlanan ek bir kaldırma ünitesi.

KALDIRMA TERTİBATI, ANA - Vincin nominal yükünün kaldırılması ve indirilmesi için sağlanan ana kaldırma mekanizması.

KANCA YAKLAŞIMI, UÇ - Kancanın orta çizgisi ile binanın ucundaki duvar (ya da kolonlar) yüzeyi arasındaki çalışma yoluna paralel yatay mesafe.

KANCA YAKLAŞIMI, YAN - Kancanın orta çizgisi ile (ana ya da yardımcı) çalışma yolundaki rayın arasındaki çalışma yoluna dik olan minimum yatay mesafe.

DARBELİ YOL VERME - Bkz. "jog". Sıklıkla "sürünme hızı" ile karıştırılır (konuya bakın).

JOG (DARBELİ YOL VERME) - Kanca, gezici araba ya da köprüyü bir dizi kısa, kesintisiz ve anlık denetleyici çalışması ile hareket ettirmek için.

SOL UÇ - Vincin tahrik kirişi tarafına bakılırken oluşan görüntüleyicinin açıklık orta çizgisinin solunda olan parçalarına ya da boyutlarına bir referans.

KALDIRMA (KANCA HAREKETİ) - Halatın uzunluğu ve/veya tamburdaki oluk sayısı ile belirlenen kancanın içinde hareket edebileceği maksimum dikey mesafe.

LİMİT ŞALTERİ - Bir uyarı vermek amacıyla devreyi kesip yeni bir devre kurmaya yarayan, köprü, gezici araba ya da kaldırma tertibatı ile kumanda edilen elektrikli bir cihaz.

YÜK, ÖLÜ - İlgili elemanla alakalı sabit bir konumda kalan vincin belli bir kısmındaki yükler.

YÜK, CANLI - İlgili elemana göre hareket eden ya da değişiklik gösteren bir yük. Gezici araba için, canlı yük nominal yük ile blok ağırlığının toplamında oluşur. Köprü için, canlı yük nominal yük ile gezici araba ağırlığının toplamından oluşur.

YÜK, NOMİNAL - Bir vinç ya da ayrı bir kaldırma tertibatının tasarlandığı maksimum dikey yük.

GEZER YÜK - Tam nominal hızın yaklaşık %4'ünde kaldırma indirme yönünde bir kaldırma tertibatının Kademesiz çalışmasını sağlayan ve tutucu frenler bırakılmış durumda çok kısa süreyle yükün sabit olarak askıya alınmasına izin veren bir kontrol sistemi.

ANA ŞALTER - Kontaktörlerin ve/veya bir elektrik kumandasının yardımcı cihazlarının çalışmasını yöneten manuel kumandalı bir cihaz.

YARDIMCI YOL - Fistolu tellerin asıldığı hareketli taşıyıcıları destekleyen bir el tutamağı ya da kirişe monteli yatay bir eleman. Köprüden gezici arabaya ya da köprüden bir asma şalterli kontrol ünitesine akımı iletmek için fistolu teller kullanılabilir.