You are here

Vinç Sözlüğü

anormal çalışma koşullarında frenleme, mekanik

anormal çalışma koşulları :  örneğin aşağıdakiler gibi vinç kullanımı sırasında karşılaşılan istenmeyen, zararlı çevre koşulları: korozif dumanlar, istenmeyen hava şartları maruz kalma,  oldukça yüksek ya da düşük ortam sıcaklıkları, tehlikeli kaldırma konumları ve nemli ya da tozlu olan ortamlar.

(tavan vinci) bomu : kaldırma tertibatı ya da gezici araba altında bir noktadan kaldırmaya ve indirmeye izin veren yatay bir eleman, gezici araba üzerine takılır.

(gezer vinç) bomu : geri çekerek ya da kaldırarak gezer köprü hareketi için boşluk elde etmekte kullanılan gezici araba çalışma yolu uzantısı.

yönetici veya düzenleyici makam : bir hükümet kararı yoksa işveren ya da hükümet kararı varsa hükümet makamı.

fren : hareketi durdurmak ya da duraklatmak için güç ya da sürtünmeyi kullanan motor dışında bir cihaz

frenleme, hidrolik : bir sıvının yer değişimini kullanan bu yöntem hızı kontrol eder ya da azaltır.

frenleme, sayaç torku (plugging) : bu metod, motorun dönüş yönünün tersine bir tork üretmek amacıyla motor hattı voltaj polaritesini ya da faz sekansını ters çevirerek hızı kontrol eder.

fren, sabitleyici : otomatik uygulanan bir kaldırma tertibatı, sürtünmeli bir fren  için uygulanır ve aynı zamanda fren gücü kapatıldığında hareketi önler.

fren, mekanik yük : indirme yönünde yüklerin kontrol edilmesi amacıyla otomatik bir sürtünmeli fren. Bir yükü indirmek için motor torkuna duyarken, bu çift yönlü cihaz yük kaldırırken motor ilave yük eklemez

frenleme, dinamik : bu metod motoru jeneratör olarak çalıştırıp enerjiyi dirençlerde atarak hızı kontrol eder.

frenleme şekilleri : durdurma ya da bekletme hareketi için gücü ya da sürtünmeyi kullanan bir cihaz ya da metod.

frenleme, burgaçlı akım : bu metod, elektrik endüksiyonlu bir yük freni ile hızı azaltır ya da kontrol eder.

frenleme, kontrol : bu metod, hareketli gövdeden ters yönde enerjiyi ileterek ya da enerjiyi atarak hızı kontrol eder.

saptanmış: işveren temsilcisi ya da işveren bireysel sorumluluklar atadığında. yetkilendirilmiş: düzenleyici kurum ya da görevlendirilmiş yetkili makamın bir kişiyi atamasını sağlamak için.

yardımcı kaldırma tertibatı : yüksek hızda kaldırma ve çoğu durumda ana kaldırma tertibatından daha düşük yük derecelendirmesi için kullanılan yedek ünite.

frenleme, acil : elektrik olmadığında, bu metod bir tahriği yavaşlatmak için kullanılır. Operatörün müdahalesi sonucunda ya da bazı durumlarda otomatik olarak tahriğe gelen güç kesildiğinde frenleme uygulanır.

frenleme, mekanik : hızı kontrol etmek ya da azaltmak için sürtünmeyi kullanan metod.