You are here

çıkrık, çalışmayan - üst blok

çıkrık, çalışmayan (eşitleyici): bu çıkrık halatın ters tarafındaki gerilimi eşitler. hafif hareketinden ötürü çalışan bir çıkrık olarak görülmez.

şalter, ana, yay dönüşlü: bırakıldığında, bu ana şalter otomatik olarak kapanır ya da nötr konuma geçer.

taşıyıcı:, bir köprü vincinin eşiğini, köprü kirişlerini ya da bir tavan vincinin uç bağlantılarını destekleyen bu ünite,  tekerlekler, bir gövde, akslar ve yataklardan oluşur.

şalter, acil durdurma: normal kumandalar olmadan gücü kesmeye yarayan manuel kumandalı bir şalterdir.

eşikler: bir köprü vinci ya da çalışma yolunun iki yada daha fazla bacağının alt uçlarını bağlayan bu yapısal elemanlar yataydır.

açıklık: bu, çalışma yolu rayları arasındaki merkezden merkeze yatay mesafedir.

gezici araba: yük bloğunu destekleyen bu ünite köprü rayları üzerinde hareket eder.

yapılması gereken: bu sözcük duruma göre uyulması gereken bir kuralı belirtir.

şalter, ana (vinç ayırma): ana güç kaynağı, çalışma yolu iletkenlerinden bu vinç şalteri tarafından kontrol edilir.

yandan çekme: kaldırma tertibatı hatları dikey olarak çalıştırılmazsa, kaldırma tertibatının bu parçası yatay hareket eder.

gezici araba hareketi: gezici arabanın hareket ettirilmesi

şalter (valf): bu cihaz, bir hidrolik, pnömatik ya da elektriksel devrede bağlantıların kesilmesi, değiştirilmesi ya da yapılmasında kullanılır.

şalter, çalışma yolu ayırma: normalde zemin seviyesinde olan bu şalter çalışma yolu iletkenlerine gelen ana güç beslemesini kontrol eder.

şalter, limit: tahrikli ekipman ya da makinenin bir parçasının hareketi ile kumanda edilen bu cihaz ekipman ya da makine ile ilişkili hidrolik, pnömatik ya da elektrik devresini ayırmak ya da değiştirmek için kullanılır.

gözetimsiz: bu durumda cihazlara bir kişi tarafından müdahale edilmez. Ancak, çalışma için için kullanılan kumanda cihazları bir zeminden kumandalı vinçteki operatörün görüş alanı dahilinde ve vincin açıklığına eşit mesafedeyse, vinç gözetimsiz olarak değerlendirilmelidir.

çıkrık, çalışma: yük bloğu indirilmiş ya da kaldırılmışsa, bu çıkrık döner.

bölme işareti (/): bu, iki sözcüğün ayrı olarak ya da birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtir ve “ve/veya” öğesini vurgular.

durdur: bir vinç köprüsü ya da gezici arabasının hareketi sınırlamakta kullanılan u cihazın genellikle enerji emicilik özelliği yoktur ve çoğunlukla sabit bir yapıya takılır.

şalter, ana: röleler, kontaktörler ya da uzaktan kumanda edilen diğer cihazlar bu şalter ile çalıştırılır.

üst blok: gövde, yatak, çıkrık ve pimlerden oluşan bir sistemi,  kullanan bu sabit blok bir gezici araba üzerinde bulunur ve yük ile yük bloğunu destekler.