You are here

yük bloğu - çıkrık

yük bloğu: halka ya da kanca, yatak, döner parça, pimler, gövde ve çıkrıkların montajı; yük zinciri ya da halat bunu askıya alır. Bu, kaldırma halatlarına bağlı tüm aksesuarları içerecektir.

yapılmalı: bir kurala uyulması gerektiğini belirten bir sözcük.

normal çalışma koşulları (kabinden kumandalı vinçler): bu koşullarda, vincin yaptığı işlevler orijinal tasarım kapsamı dahilindedir. Bu durumlarda kontrol cihazlarını operatör kullanır ve vinçte başka kimse bulunmaz.

asılı istasyon: zeminden kumandalı vince yönelik bu kumandalar üniteden askıya alınır.

normal çalışma koşulları (zeminden kumandalı vinçler): bu koşullarda, vincin yaptığı işlevler orijinal tasarım kapsamındadır. Bu durumlarda, operatör vince bağlı kontrol cihazlarını kapatır ve vinçte kimse bulunmaz.

servis platformu: bu sağlanan koşullarda işçiler vinçteki onarımları, kontrolleri, bakımı ve ayarlamaları yaparlar.

ana kaldırma tertibatı: ana kaldırma mekanizması nominal yükü indirmek, yavaşlatmak ve kaldırmak için kullanılır.

yavaşlamasız mekanik tahrik: güç olmadığında bu tahrik otomatik olarak bir köprü ya da gezici arabayı yavaşlatır.

hattın parçaları: yük bloğunu tutan halat sayısı.

normal çalışma koşulları (uzaktan kumandalı vinçlerin): bu koşullarda, vincin yaptığı işlevler orijinal tasarımı kapsamındadır. Bu durumlarda, cihazları operatör kumanda eder ve kumandalar vince bağlanmaz.

aşırı yük: (bkz. para. 2-3.2.1.1) nominal yükü aşan herhangi bir yük.

kalifiye kişi: ilgili alandaki sorunları çözme konusunda deneyimli olan ve profesyonel çalışma sertifikasına ya da ilgili alanda diplomaya sahip bir kişidir.

kilitleme/etiketleme: önceden belirlenmiş bir prosedür ile enerjiyi kesen bir cihaza bir etiket ya da kilit yerleştirme.

ana üst limit cihazı: devreye alındığında, bu ana cihaz kaldırma hareketinin diklemesine yönünü kısıtlar.

bağlama sistemi: bu sistemde bir halat tamburlar ya da çıkrıklar çevresinde döner.

ray süpürgesi: vincin ön tekerleklerinin önünde bulunan ve vince takılan bu cihaz engelleri kaldırmak için kullanılır.

ana gezici araba: bu gezici arabaya bir operatör kabini bağlıdır.

nominal yük (kapasite): ayrı bir kaldırma tertibatı ya da vincin tasarlandığı, üretici tarafından belirlenen maksimum yük.

çalışma yolu: bir vinç, bu kiriş, raylar, braketler, iskelet ve taşıyıcı kirişlerden oluşan grup üzerinde hareket eder.

çıkrık: çekme kuvveti uygulama noktasını ve yönünü değiştirmek için bir halat ile kullanılır, bu bir kasnak ya da oluklu çarktır.