You are here

Kanca/Sap Muayenesi

TAVAN VİNCİ KRİTİK BİLEŞENLERİNİN YORGUNLUK İŞARETLERİ AÇISINDAN KONTROL EDİLMESİ

Bir vincin alt blok tertibatı, her kaldırma döngüsü sırasında yüklere ve gerilimlere tabi olan birçok kritik bileşenden oluşur. Her ne kadar aşırı yüklenme veya kancanın mekanik olarak yanlış kullanılması nedeniyle kanca hasarı olabilse de, kancalar genellikle biriken yorgunluk nedeniyle de hasarlanabilir. Bu hasarlar genellikle kanca sapında yorgunluk kaynaklı çatlak olarak başlar. Yükü kanca bloğuna aktaran kanca sapı, bloğun gövdesi içinde döner bir yatakla ve sökmeden görülmeyen diğer mekanik bileşenlerle desteklenir.

Yorgunluk kaynaklı hasar durumunda, herhangi bir önceden uyarı almayabilirsiniz. Yorgunluk kaynaklı hasar; yük, gerilim seviyesi ve kaldırma döngüsü sayısına bağlıdır. Ağır işlem uygulamaları, uygulamadaki değişiklikler, aşırı yükler, eski ekipmanlar ve kanca ataçmanlarının kullanımı, biriken yorgunluğa katkıda bulunabilen etkenler arasındadır.

Vinç Kancası Muayenelerine Yönelik tahribatsız muayene testleri

Konecranes, normalde kanca muayenesi sırasında yapılan gözle muayene ve ölçümlere ek olarak boya penetrantı, manyetik partikül ve manyetik kauçuk gibi tahribatsız muayene test tekniklerinden yararlanır. En önemlisi, alt blok tamamen sökülür. Ardından, kritik bileşenler yorgunluk kaynaklı arızaların en çok ortaya çıktığı kanca sapıyla birlikte incelenir.