You are here

Endüstriyel İnternet

Konecranes olarak vizyonumuz, makineleri akıllı ve kendi durumlarının farkında oldukları bir duruma getirmek, gelişmiş güvenlik ve verimlilik için gerçek zamanlı görünürlük oluşturmak üzere makineleri bir ağ üzerinde birleştirmektir.

Dördüncü sanayi devrimi: Endüstriyel İnternet

Endüstriyel İnternetin özü, belirli amaçlar için veri toplayıp analiz etmek üzere birlikte çalışan bir dizi sensöre dayanır. Kısa bir süre önce hayal bile edilemeyen verimlilik bu şekilde çalışma ile artık mümkün.

İnsanlık tarihinin büyük bir bölümü boyunca verimlilik küçük artışlarla yükselmiş ve yaşam standartlarında iyileşmeler de son derece yavaş olmuştur. Sanayi devrimi yaklaşık 200 yıl önce mekanik üretimin ortaya çıkmasıyla başlamıştır. Hem insanların hem de hayvanların kas gücünün yerini mekanik güç almıştır. İkinci sanayi devrimi ise 1870'te Cincinnati, Ohio, ABD'de bir et işleme tesisinde, elektrik yardımıyla seri üretimi başlatan ilk konveyör bantı döndüğünde meydana gelmiştir. Üretim süreçlerinin otomasyonu 1970'lerin ortalarında başlamıştır ve dünya artık Endüstriyel İnternetin yükselmesiyle yeni bir çağa girmektedir. Bazıları bunu dördüncü sanayi devrimi veya Sanayi 4.0 olarak adlandırmaktadır.

Endüstriyel İnternet, makinelerin ağ üzerinden birbirine bağlanmış sensörlere ve yazılıma entegrasyonu anlamına gelir. Küresel endüstriyi kapsamlı bir dönüşüme sokmakla kalmaz, aynı zamanda günlük hayatın birçok yönünü, çoğumuzun çalışma şeklini hayli etkiler. Endüstriyel İnternet, havacılık, demiryolu taşımacılığı, petrol ve yakıt ile sağlık gibi pek çok sektörde süreçleri hızlandırmakta ve verimliliği artırmaktadır. Hatta daha güçlü ekonomik büyüme, daha fazla ve daha yüksek kaliteli işler ile coğrafi konumdan bağımsız olarak daha iyi yaşam standartları vaat eder.

Endüstriyel İnternetin üç boyutu

Endüstriyel İnternet, daha önceki iki devrimin getirdiği gelişmeleri birleştirir: Sanayi devriminden doğan makineler, tesisler, filolar ve ağlar ile daha yeni olan İnternet devrimiyle kullanılmaya başlanan bilgi işlem, bilgi ve iletişim sistemlerindeki yenilikler artık bir arada.

Endüstriyel İnternetin özü üç öğeden oluşur:
Akıllı makineler: Gelişmiş sensörler, kontroller ve yazılım uygulamaları aracılığıyla makineler, tesisler, filolar ve ağları bağlamanın yeni yolları şeklinde.
Gelişmiş analitik: Makineler ve büyük sistemlerin nasıl çalıştığını anlamak için malzeme bilimi ve elektrik mühendisliğinde analitik, öngörüye dayalı algoritmalar, otomasyon ve kapsamlı uzmanlığın gücü gibi şeyler kullanma.
Çalışan insanlar: Daha akıllı tasarım, operasyon, bakımı desteklemek ve yüksek kaliteli servis ve daha iyi güvenlik oluşturmak için endüstriyel tesislerdeki, ofislerdeki, hastanelerdeki ve hatta seyahat halindeki insanların, her zaman nerede olurlarsa olsunlar birbirleriyle temas halinde olmalarını sağlama.

Akıllı cihazlar, tesisler, filolar ve işleri başındaki ve seyahat halindeki insanların bulunduğu ağları birbirine bağlamak, proses optimizasyonunda yeni olanaklar ve üretkenlik ile verimlilikte artış sağlar. Ayrıca, rekabet dengesini değiştirecek ve endüstrinin geri kalanını, rekabet edebilir halde kalmak istediği sürece, hızlı bir şekilde konum almaya zorlayacaktır. Bu sürecin ilerleyişi sektörden sektöre değişecek, ancak benimsenme arttıkça etkiler tüm ekonomide geniş çapta hissedilecektir.

Industrial Internet Now: Endüstriyel internetin malzeme işleme dünyasını nasıl değiştireceği hakkında çevrimiçi bir forum.