You are here

Risk ve öneri Yöntemi

Vinç Servis Programlarımızdaki Yaklaşım

Becerikli yerel teknisyenlerden oluşan küresel bir ağdan ve tescilli bir Risk ve Öneri Yönteminden yararlanarak, vinç bakımına yönelik benzersiz, danışmanlığa dayanan bir yaklaşımı benimsiyoruz.

Risk ve Öneri Yöntemi sırasında, durumunu öğrenmek amacıyla her bileşen muayene edilir. Arızalar, kusurlar ve ihlaller belgelendirilir ve üç risk türünden birine atanır: Güvenlik, üretim veya belirlenmemiş. Ayrıca, bir dizi iyileştirme fırsatı belirlenebilir. Önerilen işlemler belirlenir ve sizinle görüşülür.

En kritik risk türü olan Güvenlik Riski, yaralanma riskini veya tehlikeyi gösterir. Bir güvenlik riski belirlenirse, ekipmanın onarılmadan veya uygun bir duruma döndürülmeden önce kullanılması güvensizdir. Üretim Riski, bir bileşenin arızalanma olasılığı nedeniyle kesinti veya üretim kaybı riskini gösterir. Belirlenmemiş Risk, ürünlerin konumu veya engellemesi sonucu, sunulan hizmetlerin kapsamında görsel muayeneyle tespit edilemeyen risklerdir. Belirlenmemiş risk durumunda, çoğunlukla bir Danışmanlık Hizmetleri ürünü kullanarak bileşene daha derinlemesine bir inceleme yapılmasını öneririz.

Hangi servis hizmetinin yapıldığından bağımsız olarak, Konecranes Risk ve Öneri Yöntemi, muayene ve danışmanlığa dayanan yaklaşımımızı kapsar ve size belgelendirilmiş güvenlik ve üretim eylem planları sunar.