You are here

Veriler, makineler ve insanlar birbirine bağlanarak GERÇEK ZAMANLI MALZEME ÖMRÜ UZATICI BAKIM sunulur

Ömür Boyu Bakım, birinci sınıf araçlar ve süreçlerle desteklenen, kapsamlı ve sistematik bakım yaklaşımımızdır. Gerçek Zamanlı Ömür Boyu Bakım sunmak amacıyla, Endüstriyel İnternet kullanarak verileri, makineleri ve insanları birbirine bağlıyoruz. Kullanım ve bakım verilerini bir araya getirip, bunları bilgi birikimimiz ve deneyimimizle birleştirdikten sonra müşterilerimizin bakım işlemlerini ve faaliyetlerini optimize etmelerine ışık tutan fikirler sunuyoruz.

BAĞLAN

Sahada, mobil denetçilerimiz ve teknisyenlerimiz, Risk ve Öneri Yöntemini ve tescilli MAINMAN yazılımımızı kullanarak denetim ve bakım verilerinin girişini yapar. Denetçi ve teknisyenlerimiz, bakım geçmişine, ekipman kullanım ve faaliyet bilgilerine erişebiliyorlar ve yedek parça ve kullanım kılavuzu araması yapabiliyorlar. 

TRUCONNECT® Uzaktan İzleme sensörler aracılığıyla çalışma süresi, motor çalışması, çalışma periyotları ve fren durumu gibi kullanım verilerini toplar. Uyarılar, kaldırma tertibatı aşırı yükleme, acil durdurma ve aşırı ısınma gibi olaylar hakkında SMS veya e-posta ile gönderilen bildirimlerdir.

TRUCONNECT Uzaktan Destek, global vinç uzmanları ağına 7 gün 24 saat erişim sağlayarak, beklenmedik arıza kaynaklı iş durdurma sürelerinin azaltılmasında etkili olacak şekilde sorun çözme ve arıza giderme olanakları sağlar.

DETAYLARA ERİŞİM

Müşterilerimiz, kullanıcı portalımız yourKONECRANES.com sitesine erişim olanağı elde eder. Kullanım verileri, bakım verileri ve makina özellikleri bağlantılandırılır ve seçilen herhangi bir zaman dilimindeki olay ve faaliyetlerin şeffaf bir görünümü sunulur. Toplam veriler, tek bir makine veya bütün bir filo için görüntülenebilir, analiz edilebilir ve hızlıca paylaşılabilir. Anomaliler, modeller ve eğilimler gözlenerek kavrayış sağlanabilir ve kullanıcıların verilere dayanan kararlar almasına yardımcı olunur.

Anomaliler, aşırı yük gibi hatalar şeklinde ortaya çıkabilir. Bu türden olaylar anomali olarak kabul edilir ve meydana geldiklerinde derhal detaylı incelenmeliler. Aşırı yüklemenin ne zaman meydana geldiğini belirlemek, nedenini bulmanın ilk adımıdır.

Modeller, değişkenler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olur. Örneğin, aşırı yük veya acil durdurma uyarıları veya fazla çalıştırma işlemleri, insan kaynaklı hata nedeniyle oluşan duruş süresinin ve güvenlik olayları riskinin azaltılmasını hedefleyen operatör eğitimi gerekliliğine işaret edebilir. Motorun yineleyen aşırı ısınması, ekipman veya proseste değişiklik yapılması gerekliliğine işaret edebilir.

Eğilimlerin incelenmesi, onarıcı eylem ve yatırımların belirlenmesine yardımcı olabilir. Zaman içinde elde edilen verilerin analiz edilmesi, tahmini bakımın geliştirilmesini destekler.

OPTİMİZASYON

Danışmanlık esaslı yaklaşımımız karar verme konusunda size rehberlik edebilir. Bulgularımızı paylaşmaya, önerilerde bulunmaya ve her bir eylemin operasyonların ve bakımın çeşitli yönlerini nasıl optimize edebileceğini tartışmaya zaman ayırırız.

  • Mevzuata uygunluk
  • Kayıt tutma
  • Bakım planlaması ve önceliklendirmesi
  • Yedek parça tedariği
  • Ekipman kullanımı
  • Oeratör eğitimi
  • Maliyet Planlaması